B-nøkkelen®

Bevissthetsnøkkelen, B-nøkkelen®, er et selvutviklingsprogram som anbefales i kombinsajon med Normassasje.

Bevissthetsnøkkelen kan også brukes uavhengig av massasje.

Opplegget består i at du som bruker ringer din veileder en gang i uken, til avtalt tid, i løpet av fire uker. Du vil få oppgaver for uken som kommer. Oppgavene blir gitt ut fra de fire nivåene i energisystemet, – kropp, følelser, tanker og ånd.

Er du godt kjent med kroppen, følelsene og tankene dine? Som åndelige vesen på jorden, er dette våre redskaper som vi kan bruke. De fleste av oss kjenner bare en liten begrenset del av oss selv og vårt eget potensiale. Kan hende B-nøkkelen kan gi deg en bedre hverdag.

Systemet er enkelt og kraftfullt. Det er utviklet av Solveig Smith og utprøvet i ca. fire år.
Etter fullført opplegg, er du i stand til å bruke systemet på egen hånd, eller du kan gjenta opplegget flere ganger med veileder. Hver omgang du fullfører vil bringe deg nærmere den du dypest sett er.

Ta kontakt for å avtale tid til første samtale.

Pris for fem telefonsamtaler: Kr.1500,- Det blir sendt faktura i posten når du er i gang med opplegget.